Oferta:

1. Konserwacja i renowacja dzieł sztuki:

– konserwacja obrazów sztalugowych na płótnie oraz na podobraziu
drewnianym

– konserwacja malowideł ściennych

– konserwacja wyposażenia kościołów (ołtarze, ambony, konfesjonały, chrzcielnice)

– konserwacja rzeźb drewnianych polichromowanych

– badania odkrywkowe na obecność polichromii

– programy prac konserwatorskich

– kosztorysy konserwatorskie

2. Kopie obrazów

3. Malarstwo na zamówienie w dowolnych technikach

4. Projekty wizualne oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.