2
pobrane

Prowadzę pracownię konserwatorską w Franzen A-3594.

Należę do Austriackiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków “Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs” (BV), Konserwacji i Malarstwa.

W 2009 roku ukończyłam studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na kierunku Konserwacja i Restauracja Malarstwa z wynikiem bardzo dobrym i uzyskaniem tytułu magistra sztuki.   W trakcie studiów odbyłam m.in. praktykę w Zamku Królewskim na Wawelu w pracowni Konserwacji Malarstwa Rzeźby i Rzemiosła Artystycznego oraz praktykę w muzeum Auschwitz-Birkenau.

W latach 2012 -2014 prowadziłam własną firmę konserwatorską. Do najważniejszych moich realizacji w tym okresie można zaliczyć konserwację trzech ołtarzy z przełomu XIX/XX w. w kościele Parafialnym pw. Bożego Ciała w Słomnikach:

Ołtarz Matki Boskiej wraz z odkryciem i konserwacją  XV -wiecznego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Ołtarz św. Anny z konserwacją dwóch obrazów , oraz wykonaniem i zaaranżowaniem trzeciego obrazu przedstawiającego Jana Pawła II.

Ołtarz św. Bartłomieja z konserwacją dwóch obrazów, oraz wykonaniem i zaaranżowaniem trzeciego obrazu przedstawiającego Jezusa Miłosiernego.

Po zakończeniu studiów w latach 2009-2011 pracowałam w firmie konserwatorskiej działającej na terenie południowej Polski. Wykonywane w tym czasie przeze mnie prace:

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lipnicy Wielkiej – punktowanie malowideł ściennych z pierwszej połowy XVII wieku na sklepieniu prezbiterium kościoła, konserwacja ołtarza bocznego z XVIII wieku.

Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Goszczy – konserwacja techniczna i estetyczna XIX- wiecznego konfesjonału.

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Sobolowie – konserwacja techniczna i estetyczna konfesjonałów z XVIIIw, punktowanie XVIII wiecznego chóru muzycznego, punktowanie polichromii w kaplicy bocznej kościoła z XXw, punktowanie polichromii w prezbiterium kościoła.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grabiach – konserwacja XX-wiecznej polichromii ściennej w prezbiterium i nawie kościoła.

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie – punktowanie XX-wiecznej polichromii ściennej w prezbiterium i zachodniej części transeptu kościoła